CRAZY Touring Bike

ตัวต่อซาง Inner

ต่อไปเราจะไม่ยอมก้มหัวให้ใคร สำหรับรถที่ซางสั้น ทำให้ก้มเยอะ พระเอกมาช่วยแล้ว

อเดปเตอร์ต่อซาง ต่อซางตะเกียบ โช้ค ขนาดนิ้วหุนปกติได้หมด

แข็งแรง ไม่มีคลอน ข้อดีของตัวนี้อีกอย่างคือต่อด้านในซาง ทำให้ใส่แหวนรองคอได้ตามปกติ ไม่เห็นการต่อคอแต่อย่างได

ได้ความยาวเพิ่มขึ้น 3-50mm แล้วแต่เราเลือกแหวนรองในตัวอเดปเตอร์

วิธีการติดตั้ง

1. เลือกความยาวที่ต้องการต่อ โดยการขนาดแหวนรองในตัวอเดปเตอร์ ถ้าใส่เต็มก็จะได้ 5 เซน หรือจะเอาแหวนนออกก็จะยาวปรับตามที่เราต้องการได้

2. ขันน็อตที่ให้มา ยึดกับซางให้แน่น

3. รองแหวนรองคอด้านนอกตามปกติ ขันน็อตฝาปิดสเต็มให้แน่นตามปกติ (น็อตฝาปิดจะไปยึดติดกับหัวน็อตของอเปเตอร์ด้านใน

วัสดุ อลูมิเนียม

ราคาเพียง 450 บาท ค่าจัดส่ง EMS 50 บาทครับ