CRAZY Touring Bike

ไฟท้ายติดตะแกรง L-1

ใช้หลอดไฟ 2 หลอดตรงกลาง นอกนั้นเป็นทับทิมสะท้อน ไฟสว่างใช้ได้เลย ในราคาย่อมเยาว์

มี 2 โหมด คือ โหมดสว่าง และ โหมดกระพริบ

ใช้ถ่าน AA - 2 ก้อนครับ

สามารถติดยึดรูตะแกรงได้หลากหลาย รูกว้างขนาด 50mm, 80mm หรือ รูเดี่ยวๆ ก็ยึดติดได้ ในกล่องจะมีน็อตมาใช้ 3 ตัว ติดตั้งโดยรองแหวนแล้วขันน็อตเข้าตรงรูด้านหลังไฟ ได้เลยครับ


ราคาเพียง 250 บาท ค่าจัดส่ง EMS 30 บาทครับ