CRAZY Touring Bike

ชุดเครื่องมือพกพา แบบที่ 3

มีเครื่องมือให้ใช้ถึง 13 อย่าง วัสดุเป็นเหล็ก CR40 แข็งแรง พกตัวเดียวใช้ซ่อมแซมเบื้องต้นได้สบาย

1. หกเหลี่ยม 2MM
2. ที่ตัดโซ่
3. ประแจปากแบน
4. ประแจดาว T25
5. หกเหลี่ยม 3MM
6. หกเหลี่ยม 4MM
7. หกเหลี่ยม 6MM
8. หกเหลี่ยม 5MM+8MM
9. ประแจสี่แฉก
10. ที่ขันซี่ลวด 14G
11. ที่งัดยางนอก
12. หกเหลี่ยม 5MM ไว้ขันที่ตัดโซ่
13. ที่เกี่ยวโซ่

ขนาด 40x98mm น้ำหนัก เพียง 180g

ราคาเพียง 350 บาท พร้อมส่งลงทะเบียน EMS เพิ่ม 30 บาทครับ